Luonto

Aloita luontokadon hillitseminen

Luontokato eli luonnon monimuotoisuuden heikentyminen on todellinen uhka tulevaisuudellemme. Meistä jokainen voi valinnoillaan hillitä luontokatoa. Pienilläkin arjen teoilla voit vaikuttaa. Jokapäiväiset valinnat kaupassa ja miten hoidamme lähiympäristöämme vaikuttavat, mitä meillä on tulevaisuudessa jäljellä Suomen kauniista ja monimuotoisesta luonnosta. Erityisesti jokainen, jolla on oma piha, hallinnassa tai omituksessa peltoa tai omistaa metsää voivat vaikuttaa alueidensa eliölajiston elinolosuhteisiin ja lajiston säilymiseen tulevaisuudessa. Jo et omista mitään näistä, voit käytännössä tukea luonnon monimuotoisuutta suosimalla luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa ja osallistua talkoisiin, joissa hävitetään vieraslajeja tai kunnostetaan monimuotoisia niittyjä.

Kaupungistuminen on vieraannuttanut nykyihminen luonnosta. Kuitenkin olemme edelleen täysin riippuvaisia luonnon ja luontoon sidoksissa olevan maatalouden tarjoamista tuotteista, kuten ruuasta, eläinten rehuista, biopolttoaineista ja kuiduista. Luonnossa on myös paljon aineetonta hyvää. Esimerkiksi oleskelu ja liikunta luonnossa tukevat hyvinvointiamme.

Ruokamme perusta on maassa ja kasvintuotannossa, oli se sitten tuotettu missä päin maailmaa. Ilman peltomaata, metsämaata, puutarhaviljelyä, ja maataloutta meillä ei ole ruokaa.  Jokaisella mikrobilla, kasvilla, ötökällä ja isommalla eläimellä on tarkoitus tässä maailmassa. Luonnonmukainen tuotanto ottaa parhaiten huomioon luonnon hyvinvoinnin. Luomussa hyvinvoiva peltomaan, pientareiden ja muiden lähialueiden lajimonimuotoisuuden tukeminen ja ravinteiden kierrätys ovat koko tuotantotavan perusta.

Share this post