Luonnon monimuotoisuusLuontoPihasuunnitteluVapaa-ajan asuminenYmpäristöterveys

Lahopuulla lisäät luonnon monimuotoisuutta puutarhaan

Erilaiset käävät ovat valloittaneet pystyyn kuolleen koivun.
Pystyyn kuollut raita metsäreunassa on hyödynnetty tarkkaan
Tuhkakääpä vaahteran kannolla on varsin koristeellinen näky.
Palokärjen työmaa.
Nelivyöjäärä syysleimun kukalla. Toukat elävät yleensä koivun ja haavan maapuissa tai pökkelöissä ja kannoissa. Toukkakehitys kestää jopa kolme vuotta. Aikuiset hakeutuvat kukille.
Rusokukkajääränaaras tattarin kukalla elokuussa. Rusokukkajäärän toukat elävät kuolleiden mäntyjen tai kuusten lahoissa kaatuneissa rungoissa tai kannoissa. Laji on täysin harmiton puutarhassa.
Kimalaiskuoriainen tattarin kukalla. Tämän lajin toukat elävät myös lahossa lehtipuussa tai kannoissa. Raidallinen väriä suojaa aikuista linnuilta, sillä se näyttää kimalaiselta.
Aikuinen kultakuoriainen on huomiota herättävän näköinen ja vierailee kukilla. Toukat syövät lahoavaa ainesta ja elävät kompostikasoissa, lahoavissa puukasoissa ja muurahaispesissä.

Luonnon monimuotoisuuden kestävyyden kannalta lahottajien merkitys pihapiirissä on jäänyt varsin vähälle huomiolle. Lahottajaeliöt ovat tärkeä osa pihan ja puutarhan ekosysteemiä. Lahottajat pilkkovat kuollutta puuainesta ja kaikkea muuta eloperäistä ainesta. Näin hoituu myös ravinteiden kierrätys. Lahopuuta ovat kuolleen puun runko, oksat ja kanto, joka voi olla vasta kuollutta ja kovaa tai jo pitkälle pehmennyttä. Metsän hoidon suosituksissa lahopuiden jättäminen on jo tätä päivää. Lahoamisprosessin eri vaiheissa viihtyvät eri lahottajalajit, ja lahopuussa elävät lajit eivät ole vaaraksi eläville ja terveille puille.

Miksi lahopuuta?

Ravinteiden kierrätyksen lisäksi lahoava puuaines tuo pihapiiriin paljon hyödyllisiä ja kiinnostavia lajeja. Lahopuulla elää mm. monenlaisia kovakuoriaisia, viehättäviä ja värikkäitä kääpiä, sammalia, jäkäliä, sieniä ja maaperäeliöitä. Lahopuu on monen lintulajin elinehto. Tikat ja tiaiset ovat tutuimpia lahopuusta hyötyviä lintulajeja. Lahoon runkoon moni lintu tekee pesäkolon, ja lahopuussa elävät hyönteiset ovat linnuille täydellistä ravintoa. Kun houkuttelet pihaasi lintuja, hoitavat ne myös pihasi tuholaistorjuntaa mm. omenapuissa. Kovakuoriaisten lisäksi lahopuut tarjoavat talvehtimispaikkoja myös useille hyönteislajeille, myös pölyttäjille. Siilit saavat myös suojaa ja hyönteisravintoa mm. risukasoista. Huomioitavaa on, että vain harvat hyönteislajit lisäävät metsätuhoriskejä, ja kun havupuun kaarna on irronnut, eivät rungot enää kirjanpainajaa kiinnosta. Päinvastoin kirjanapainajan luontaiset viholliset viihtyvät kuolleessa havupuussa.

Mitä voin tehdä omassa pihassani?

Unohda siivousvimma pihallasi. Me olemme liian ahkeria siivoamaan pihojamme, ja yleinen asenne painostaa, että nurmikon pitää olla leikattu ja pihan jokainen nurkka viimeisen päälle huoliteltu. Jätä ainakin osa nurmikosta kasvamaan niityksi, kompostoi, jätä syksyn lehdet haravoimatta, jätä korkeita kantoja, älä polta ainakaan kaikkia risuja ja oksia. Monimuotoisuus lisää pihan kestävyyttä kuivuutta, märkyyttä ja tuholaisia vastaa, joiden uhka on lisääntynyt ilmastonmuutoksen vuoksi. Siisteydestä hyötyvät puutarhan tuhohyönteiset, sillä liian putsatussa ympäristössä ei ole sopivia paikkoja tuholaisten luontaisille pedoille ja loisille.

Säilytä ja lisää lahoavaa ainesta

Säilytä vanhat, myös lahovikaiset puut pihassasi, jos niistä ei ole vaaraa. Jos joudut kaatamaan puun, jätä korkea kanto eli tee tekopökkelö. Järeän kaadetun rungon voit hyödyntää, vaikka oleskelualueesi penkkeinä tai niillä voi rajata kulkua. Kukkapenkin reunan voi myös rajata lahopuulla, vaikka se pikkuhiljaa hajoaa pois. Vain mielikuvituksesi on rajana, mitä voit lahoista rungoista ja oksista rakentaa.

Pihan raivauksessa, siivouksessa ja kunnostuksessa syntyy usein paljon risuja ja oksia. Nämä voi huoletta jättää, vaikka pihan perälle kasaksi lahoamaan tai rakentaa ns. lahopuuaidan. Pystytä aitatolpparivi kahteen riviin ja kasaa tolppien väliin oksia ja risuja sitä mukaan, kun risujätettä syntyy. Aidan risut lahoavat alta pikkuhiljaa, päälle voit lisätä uusi risuja sitä mukaa, kun niitä vuosien saatossa syntyy. Lahopuuaita voi tarjota suojaisan pesäpaikan myös linnuille.

Kovakuoriaisia kukilla

Kotipuutarhan kukilla vierailee kesän aikana monenlaisia hyönteisiä. Perhosten ja mesipistiäisten lisäksi usein varsin huomiota herättävän kauniita ja kookkaita ovat monet kovakuoriaislajit. Vaikka aikuiset vierailevat kukilla, tarvitsevat näiden kovakuoriaisten toukkavaiheet elinympäristökseen lahoa puuta ja hajoavaa eloperäistä ainesta. Toukkavaihe voi kestää jopa useita vuosia. Yleisiä ja helposti puutarhan kukilla havaittavia ovat mm. jäärät, kimalaiskuoriaiset ja kulta- ja kuparikuoriaiset.

Hyviä vinkkejä ja kuvia lahopuutarhan perustamisesta ja merkityksestä löytyy mm. Suomen luonnonsuojeluliiton oppaasta:  https://www.sll.fi/app/uploads/2019/07/sll-lahopuutarhaopas.pdf

Share this post