Luonnonhoito ja maisema

Suunnittelupalvelut maa- ja metsätiloille, kunnille ja kaupungeille

  • metsämaiseman hoito
  • perinnebiotooppien hoito
  • niityt ja maisemapellot
  • rantojen monikäyttö
  • kohteiden dronekuvaus