LuontoPuutarhaVapaa-ajan asuminen

Vapaa-ajan asunnon monet mahdollisuudet

Tyypillinen mökkipiha, jossa pihalla on vain paljon leikattavaa nurmikkoa.
Näkymä mökin ikkunasta on myös tärkeä.
Puurakenteilla saat turvallisia ja luontoon istuvia kulkuväyliä myös haastaviin kohteisiin.
Puroja ja muita luonnon hienoja yksityiskohtia kannattaa suojella ja säilyttää.
Rantojen kunnostuksen yhteydessä on otettava huomioon, että rantakasvillisuudella on tärkeä merkitys linnuille, kaloille ja muille vesieliöille.
Parhaimmillaan vanhan maatilan pihapiirissä niityn saa aikaiseksi, kun lopettaa nurmikon leikkuun. Niitto kerrran tai pari kesässä riittää.
Perennapenkillä saat väriä pihaasi ja houkuteltua perhosia ja pörriäisiä.

Viime vuosina vapaa-ajan asuntojen käyttöasteen lisääntyminen on tuonut aivan uusia tarpeita ja toiveita myös ranta- ja piha-alueille. Vapaa-ajan asunnon ympäristöön kannattaa satsata. Pihan huolellinen suunnittelu ja rakentaminen usein myös tuovat hoitoa helpottavia ratkaisuja. Jokaisella mökkeilijällä on omat toiveet ja tarpeet, ja huolellisella suunnittelulla löytyvät sopivimmat vaihtoehdot erityyppisiin pihoihin. Nyt kannattaa aloittaa valmistautuminen tulevan kesän mökkikauteen.

Mökin pihan suunnittelu kannattaa aloittaa tarkastelemalla pihamaisemaa eri suunnista: järveltä, rannasta, tulotieltä, rakennuksien ikkunoista ja mahdollisuuksien mukaan myös naapurin pihalta. Kokonaisuuden kannalta on oleellista tarkastella, missä tarvitaan näkösuojaa, tuulen suojaa, varjoa, valoa, avointa maisemaa tai näkemäalueita.

Kaadettavien puiden valinta kannattaa tehdä harkiten, sillä uusien puiden kasvatus kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Ammattilainen osaa kaataa puut turvallisesti haastavistakin kohteista, joten puiden kaato kannattaa aina jättää ammattilaisen tehtäväksi.

Kulkuväylät turvallisiksi

Käytävien ja rannan suunnittelussa turvallisuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Mökkimaisemassa luonto on lähellä, joten sorapinta on tasaisilla käytävillä usein luonnonmukaisin vaihtoehto. Rinteissä portaiden rakentaminen puusta on helppoa, ja puurakenteet yleensä sopivat hyvin monentyyppiseen maisemaan. Valaistus lisää käytävien ja rannan turvallisuutta ja käyttökelpoisuutta.

Ranta-alueen kunnostus

Ranta-alueet ovat usein kivisiä ja/tai vesikasvillisuus on päässyt valloittamaan rantaa. Uimapaikassa ja laiturien läheisyydessä vedenalaiset kivet ovat todellinen turvallisuusriski, joten ne kannattaa mahdollisuuksien mukaan poistaa. Laiturin rakentaminen, rannan vesikasvien poisto ja ruoppaus vaativat huolellista suunnittelua ja mahdollisesti myös viranomaisen luvan. Lisätietoja vesikasvien poistosta ja rannan ruoppauksesta sekä näihin liittyvistä mahdollisista lupa-asioista löytyy ympäristöhallinnon verkkopalvelusta: https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesistojen_kunnostus/rantojen_kunnostus/vesikasvien_poisto. Joka tapauksessa ranta-alueen kunnostussuunnittelu kannattaa aina aloittaa yhteistyössä mahdollisen naapurin kanssa ja laajoissa kohteissa myös osakaskunta pitää ottaa mukaan.

Sovita toiveesi piha-alueen elinympäristötyyppiin

Pihan toimintojen ja istutettavan kasvillisuuden suunnittelussa voi päästää luovuuden valloilleen. Alueen maaperän rehevyys tai ravinneköyhyys kuitenkin luovat rajat, mitä piha-alueelle kannattaa istuttaa tai kylvää. Piha voi olla mahdollisimman luonnontilainen tai viimeisen päälle istutettu ja rakennettu. Myös osan pihasta, erityisesti reuna-alueet voi jättää luonnontilaiseksi ja keskittää suojaavat ja koristeelliset istutukset esimerkiksi oleskelualueen ympärille ja mökin sisääntulon yhteyteen. Luonnontilainen kuiva ja kivinen männikköpiha sopii mökkeilijälle, joka ei kaipaa nurmikoita eikä reheviä kukkapenkkejä. Näissä kohteissa pääsee helpolla hyvään lopputulokseen, kun vain muistaa rakennusvaiheessa suojata työmaaliikenteeltä karun ja herkän kenttäkerroksen kasvillisuuden. Nurmikkoja ei karuille alueilla kannata kylvää, vaan maan peittämiseen kuiva niitty eli keto, maanpeiteperennat, matalat pensaat ja varpukasvit sopivat paremmin. Karulla alueella kasvimaan voi perustaa lavatarhoilla. Rehevät piha-alueet ovat puolestaan puutarhaharrastajien unelmakohteita, ja näiden suunnittelussa ja toteutuksessa luovuuden voi päästää valloilleen.

Vanha maatila vapaa-ajan asuntona

Monen puutarhaharrastajan vapaa-ajanasunto on entinen maatilan pihapiiri. Tällöin pihapiiristä saattaa löytyä valmiiksi perennaryhmiä, pensasistutuksia, kasvimaa, peltoa, marjapensaita ja hedelmäpuita. Suunnittelu kannattaa aloittaa olemassa olevan kasvillisuuden kartoittamisella ja istutusten kunnon arvioinnilla kasvukaudella. Vanhat pihapiirit saattavat olla todellisia aarreaittoja kasvillisuudeltaan. Erityisesti perinteisiä kestäviä perennalajeja ja -lajikkeita löytyy jopa villiintyneiltä alueilta.  Vanha pihapiiri voi olla myös sopiva kohde ylläpitää ns. hallitusti hoitamattomana. Tällöin laaja alue pihasta voi olla niittymäistä, joka niitetään kerran tai pari kesässä.

Varaudu rakentamisen ja hoidon kustannuksiin

Suunnittelun yhteydessä on myös pohdittava tarkkaan mitä pihan rakentaminen saa maksaa, mitä toivoo pihan käytettävyydeltä, onko jokin harrastus, joka vaatii erityistä tilan tarvetta ja miten piha on muunneltavissa elämäntilanteen muuttuessa.  Lisäksi on mietittävä, miten paljon on aikaa, rahaa ja halua pihan hoitoon. Kaikkea ei tarvitse rakentaa samana kesänä, vaan voit toteuttaa pihaa pala kerrallaan.

Lisää vinkkejä ja ohjeita vapaa-ajan asunnon maiseman hoitoon oppaasta; Kukkaniitty, mäntymetsä ja hiekkaranta. Opas on julkaistu 2011, mutta pääosin tieto on edelleen ajantasaista.

https://tapio.fi/wp-content/uploads/2019/10/kukkaniitty_mantymetsa_ja_hiekkaranta.pdf

Share this post