Vihermissio

Vihermissio on Arkkitehtisuunnittelu Pakkanen Oy:n aputoiminimi, jonka toimialana on viher-, maisema- ja ympäristönsuunnitteluun liittyvät toimeksiannot. Vastuullisena suunnittelijana toimii Helena Pakkanen.

Visiomme on, että vihreämpi ja monilajisempi lähiympäristö olisi kaikkien ulottuvilla, ymmärtäisimme sen merkityksen ja osaisimme nauttia siitä

Missiomme on, että luonnon monimuotoisuutta ja maisemanhoitoa edistämällä sekä viheralueita kehittämällä tuemme ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. 

Koulutus, Helena Pakkanen

29.4.2005 MMM, Helsingin Yliopisto. Pääaine kasvinviljelytieteessä agroekologia. Sivuaineet: rikkakasvitiede ja ympäristötiede. Progradu: Pientareiden ja suojakaistojen kasviyhteisöjen monimuotoisuus

15.12.1989 Suunnitteluhortonomi, Lepaan Puutarhaopisto

Muu koulutus:

2016—2018  Sairaanhoitaja (AMK)

2005—2009 Ympäristötieteen aineopintoja 14 op, Turun yliopisto, avoin yliopisto

Työkokemus

23.05.2022— Vihermissio. (Arkkitehtisuunnittelu Pakkanen Oy:n aputoiminimi).

– Viher- ja maisemasuunnittelu

– Luonnonhoidon suunnittelu

14.1.1991— 24.10.2016 Maisema– ja ympäristöasiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi ry./ Maa- ja kotitalousnaiset (31.12.2012 asti ProAgria Kymenlaakso ry.)

– Vihersuunnittelu: omakotitalojen, maatilojen, rivitalojen ja kerrostalojen piha-alueet

– Maatilojen luonnonhoidon ja vesiensuojelun suunnittelu ja neuvonta.

– Ympäristötukeen liittyvät suunnitelmat ja neuvonta, NEUVO, ympäristöneuvoja

– Maaseutuun ja maatalouteen liittyvien kehittämis- ja koulutushankkeiden koordinointi ja toteutus

– Kouluttajana ja luennoitsijana toimiminen

22.1.1990 – 11.1.1991 Finnmap Oy. Lehden seudun toimisto.

Hankkeita, julkaisuja ja selvityksiä aiemman työnantajan palveluksessa:

2015 Pellon käytön vaihtoehtoja. Julkaisija Maaseutuvirasto.

2014 Luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma. Lanskinjoen valuma-alueen, Iitti

2013 Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Junkkarin– ja Muhjärven valuma-alue, Kouvola

2011 Kukkaniitty, mäntymetsä ja hiekkaranta – Vapaa-ajan asunnon maisemanhoito. Julkaisija: Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (kukkaniitty_mantymetsa_ja_hiekkaranta.pdf (tapio.fi)

2011 Kosteikkojen, suojavyöhykkeiden ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Enäjärven valuma-alue, Kouvola

2011 Esiselvitys yritystoiminnan mahdollisuuksista Vihreän Moottoritien ympäristön maaseutualueilla

2010 Maakuntakaavan maaseutualueiden sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi- ja seurantamalli. Maakuntakaavan vaikutukset Kaakkois-Suomen maaseudun elinvoimaisuuteen hanke.

2010 Etelä-Karjalan maakuntakaava, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi. Maakuntakaavan vaikutukset Kaakkois-Suomen maaseudun elinvoimaisuuteen hanke.

2010 Selvitys Kymen Bioenergia Oy:n ja viljelijöiden yhteistyömahdollisuuksista

2009 Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto Sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi. Maakuntakaavan vaikutukset Kaakkois-Suomen maaseudun elinvoimaisuuteen hanke.

2009 Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Vehkajoen valuma-alue, Hamina

2009 Maatilaselvitykset osayleiskaavoja varten, Pyhtää

2010 Vaihtoehtoja pellon käyttöön. Julkaisija: Maaseutuverkosto

2007 Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Kimola, Jaala

2007 Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Kimola, Jaala

2006 Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Maakansan alue, Iitti

2006 Kymijoen varren kylät. Maatilaselvitys yleiskaavaa varten, Kotka.

2005 Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Kitula-Kannusjärvi, Hamina